Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

niktwazny
19:16
6792 d010
Reposted fromnyaako nyaako
niktwazny
19:16
6970 2445 500
Reposted fromnyaako nyaako

April 17 2017

niktwazny
21:40

April 03 2017

15:06
7791 c679

foodchewer:

the motto

March 30 2017

19:19
niktwazny
19:19
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viawszystkodupa wszystkodupa
niktwazny
19:17
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak

March 11 2017

19:10
9416 b47b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianyaako nyaako

March 05 2017

niktwazny
19:36
2976 c4b5
Reposted fromkulogrzmot kulogrzmot viapedosoup pedosoup

February 24 2017

niktwazny
19:18
1798 070a
Reposted fromfungi fungi

February 19 2017

niktwazny
14:42
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasoadysta soadysta
niktwazny
14:41
6615 fc89 500
More info: behance.net
Reposted fromreloveution reloveution viasoadysta soadysta
niktwazny
14:38
5819 1140 500

July 09 2015

niktwazny
21:30
9279 5869
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock
niktwazny
19:05
6399 f89f
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock
niktwazny
18:41
7221 eacf 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock
niktwazny
17:41
2113 ba9c
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock
niktwazny
14:02
2138 3db5
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock
niktwazny
13:25
0340 2490 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock
niktwazny
07:05
3972 6c06 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl